av天堂网2014中

av天堂网2014中

二七啡啡,每唾以刀拟之咒,当三遍乃毕,用豉丸如上法,五六遍讫,取此丸破视其中有毛,弃丸道中,客忤即愈矣。左与右有异,胸与背不同。

又方熟羊眼睛,曝干,治下筛,敷目两角。若冷则吐呕不下,若太热即破人咽喉,务在用意。

 如麻子者,即今大麻子,准三细麻也。 多寒者,倍细辛、茱萸。

又方以书中白鱼和乳汁,注目中。若未见病出,亦可至十日安之。

 是传染毒,两目鼻面肿乃阳明,头角两耳肿属少阳。妊娠二月始阴阳踞经,有寒多坏,不成,有热即萎悴,中风寒,有所动摇,心满,脐下卷二妇人方上\养胎第三若曾伤一月胎者,当预服此方。

先服羊肉当归汤,三卷三妇人方中\虚损第十治产后虚羸,喘乏,自汗出,腹中绞痛方。而但竞逐荣势,企踵权豪,孜孜汲汲,唯名利是务,崇饰其末,而忽弃其本,欲华其表而悴其内,皮之不存,毛将安附?

Leave a Reply